O nas

Stowarzyszenie TERAZ SĄCZA powstało w 2021 roku i ma na celu promocje dobrych wartości wśród młodzieży poprzez organizacje różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i religijnych. Poprzednia nazwa STOWARZYSZENIE ET CETERA obowiązywała do dnia 18.05.2023 r. Nowa nazwa została uchwalana na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia w dniu 27.04.2023 r.

Stowarzyszenie działa przy Duszpasterstwie Sącz Boga