Zarząd i rada nadzorcza

PREZES ZARZĄDU – ANDRZEJ SZARAJ

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU – PRZEMYSŁAW WOJNAROWSKI

KOMISJA REWIZYJNA – ORACZ ZUZANNA

KOMISJA REWIZYJNA – PATRYK KUKULAK